Daugavpils Universitātes 66. starptautiskā zinātniskā konference 2024. gada 18. - 19. aprīlis

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DAUGAVPILS UNIVERSITY
 
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES ZINĀTŅU DAĻA
SCIENCE DEPARTMENT OF DAUGAVPILS UNIVERSITY
 
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES JAUNO ZINĀTNIEKU ASOCIĀCIJA
DAUGAVPILS UNIVERSITY ASSOCIATION OF YOUNG RASEARCHERS
 
 
 
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 53.STARTPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES MATERIĀLI
 
 
 
PROCEEDINGS OF THE
53rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY
 
 
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
AKADĒMISKAIS APGĀDS "SAULE"
2014
 
Apstiprināts Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācijas sēdē 2012.gada 6. janvārī, protokols Nr. 1
 
Oļehnovičs D., Zuģicka I. sast. Daugavpils Universitātes 53.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli// Proceedings of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, electronical issue 2014.
 
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences Programmas komiteja/ Programme Committee of Daugavpils University 53rd International Scientific conference:
 
Dr., prof. Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University (Rektors, Programmas komitejas priekšsēdētājs / Rector, Chairman of Programme Committee)
Dr., asoc.prof. Elita Jermolajeva, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University (Zinātņu prorektore, priekšsēdētāja vietniece / Vice Rector for Research, Vice Chairman)
Dr., asoc.prof. Edmunds Tamanis, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University (Zinātņu daļas vadītājs, koordinators / Head of Department of Sciences, coordinator)
Dr., prof. Ingrīda Šauliene, Šauļu Universitāte (Lietuva) / Siauliai University (Lithuania)
Dr., prof. Broņus Maskuļūns, Šauļu Universitāte (Lietuva) / Siauliai University (Lithuania)
Dr., prof. Enne Koresaare, Tartu Universitāte (Igaunija) / University of Tartu (Estonia)
Dr., prof. Irina Belobrovceva, Tallinas Universitāte, (Igaunija) / Tallinn University (Estonia)
Dr., prof. Ulla Harkonena, Joensuu Universitāte (Somija) / Joensuu University (Finland)
Dr., prof. Malgoržata Susvillo, Varnijas un Mazuru Universitāte Oļštinā (Polija) / University of Varmia and Mazuri in Olsztin (Poland)
Dr., prof. Slavomirs Partickis, Jāņa Pāvila II Ļublinas Katoliskā universitāte (Polija)/ The John Paul II Catholic
University of Lublin (Poland)
Dr., prof. Jeļena Tkačenko, Krievijas Zinātņu akadēmija (Krievija) / Russian Academy of Sciences (Russia)
Dr., prof. Jeļena Vanķeviča, Vitebskas Valsts Tehnoloģiskā universitāte (Baltkrievija) / Vitebsk State University of Technology (Belarus)
Dr., prof. Bernds Ulrihs Hukers, Fehtas Universitāte (Vācija) / University of Fechta (Germany)
Dr., prof. Fjodors Fjodorovs, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., prof. Aleksandrs Ivanovs, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., prof. Vladimirs Meņšikovs, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., prof. Valfrīds Paškevičs, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., prof. Irēna Saleniece, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., asoc.prof. Irēna Kokina, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., prof. Aleksandra Šļahova, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., prof. Artūrs Škute, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., asoc.prof. Edgars Znutiņš, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., asoc.prof. Inese Kokina, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
Dr., prof. Ēvalds Daugulis, Daugavpils Universitāte / Daugavpils University
 
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences Rīcības komiteja/ Organizing Committee of Daugavpils University 53rd International Scientific conference:
 
Dmitrijs Oļehnovičs, Ludmila Paņina, Uldis Valainis, Arvis Soldāns, Kristīne Aksjuta, Žans Badins, Zeltīte Barševska, Inga Belousa, Jana Butāne, Inese Gaidule, Armands Gricāns, Dzintra Iliško, Māris Nitcis, Ainārs Pankjāns, Larisa Silova, Henrihs Soms, Juris Soms, Zane Stapkeviča, Daina Švarce, Kristīne Vucāne.
 
Atbildīgais par izdevumu/ Responsible for the Edition:
Inese Zuģicka (inese.zugicka@du.lv)
Dmitrijs Oļehnovičs (dmitrijs.olehnovics@du.lv)
 
ISBN 978-9984-14-663-8 ©Daugavpils Universitāte, 2014
© Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2014


 
Daugavpils Universitātē docētāju un studējošo zinātniskās konferences notiek kopš 1958. gada. Konferencēm ir starpdisciplinārs raksturs un tajās piedalās gan studējošie, gan arī ievērojami zinātnieki no dažādām pasaules valstīm. Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences pētījumu tematika bija ļoti plaša – eksaktās, humanitārās, izglītības, mākslas un sociālo zinātņu jomās.
Zinātnisko rakstu krājumā Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils Universityapkopoti materiāli, kas prezentēti konferencē 2011.gada 13. –15.aprīlī.
 
Krājuma veidotāji saglabāja raksta autoru stilu (valodu un gramatisko struktūru). Par rakstos atspoguļotajiem faktiem, viedokļiem un terminoloģiju atbild raksta autors.
 
 
 
The annual scientific conferences at Daugavpils University have been organized since 1958. The themes of research presented at the conferences cover all spheres of life. Due to the facts that the conference was of interdisciplinary character and that its participants were students and outstanding scientists from different countries, the subjects of scientific investigations were very varied – in the domains of exact sciences, the humanities, education, art and social sciences.
The results of scientific investigations presented during the conference are collected in the collection of scientific articles Proceedings of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University.
 
In the articles we have preserved the authors’ style (linguistic and grammatical structures) and they are responsible for the facts and opinions reflected and the terminology used in their articles.
 
 
 
SATURS / CONTENTS
 
BIOLOĢIJA / BIOLOGY
 
Shehla Ahmadova
Inta Belogrudova, Dace Grauda, Gunta Jakobsone, Isaak Rashal
Māra Bleidere, Ilze Grunte, Dace Grauda, Isaak Rashal
Anda Isoda-Krasovska
Pāvels Jurevičs
Inta Jurkjāne, Artūrs Škute
Lita Lapiņa, Dace Grauda, Isaak Rashal
Laura Rancāne, Inese Kokina
Olga Ritenberga, Laimdota Kalniņa
Daina Roze, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Anita Roze, Linda Strode, Inese Graudiņa
Dace Smiltiņa, Andris Bāliņš, Ziedonis Grīslis
Dace Šterne, Marta Liepniece
Baiba Tikuma, Marta Liepniece
Oskars Zaļkalns
 
 
VESELĪBAS ZINĀTNES / HEALTH SCIENCES
 
Līga Antoņeviča, Irēna Kuņicka, Angelika Paškeviča, Antoņina Žilinska, Irēna Kaminska, Anda Bernāne, Svetlana Stalidzāne, Inese Cveka, Kristīne Ušacka
Ruslans Bespjatijs
 
ZEMES ZINĀTNES / GEOSCIENCES
 
Alise Babre, Aija Dēliņa
Jānis Brižs
Inga Retiķe, Baiba Raga, Alise Babre
Ivars Celiņš, Jānis Karušs
Ieva Grudzinska, Aija Ceriņa, Anete Diņķīte, Laimdota Kalniņa, Normunds Stivriņš, Mārtiņš Grava
Līga Kotāne, Mihails Pupiņš, Aija Pupiņa
Līga Lieplapa, Dagnija Blumberga
Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Tatjana Rusakova, Jānis Brinks, Zane Šustere
Ināra Melece
Zane Mintāle, Māra Vikmane
Eleonora Pērkone, Konrāds Popovs
Aleksandrs Pučkins, Anita Ruža
Liene Purple
Artūrs Putniņš, Ivars Celiņš
Dace Stalidzāne
Gita Švirkste, Solvita Mičule
Alīna Udova
Linda Uzule
 
 
EKONOMIKA / ECONOMY
 
Liene Amantova-Salmane
Ludmila Avramenko
Jānis Balodis
Jānis Balodis
Andrejs Bessonovs
Anna Boruch
Anna Buslowska
Aina Čaplinska
Inga Cereņa
Agnieszka Ertman
Meldra Gineite, Anastasija Vilciņa
Lilija Gorbaceviča, Alīna Ohotina
Марина Гунаре, Наталья Сотникова
Natālija Jegorova
Olga Kolesnikova
Ina Komarova
Anna Kulikowska
Ilona Kuņicka
Jekaterīna Kuzminova
Ēriks Lingebērziņš
Ilga Lavrinoviča, Vladimirs Meņšikovs
Anna Mihailova
Līga Mirlina
Ieva Moderere
Jūlija Oboļeviča
Magda Parzyszek
Gunel Poladova
Artūrs Prauliņš, Valda Bratka
Oksana Ruža
Natālija Safronova
Deniss Ščeulovs
Deniss Ščeulovs, E.Gaile-Sarkane
Viktorija Šipilova
Viktorija Sokolova
Janīna Stašāne, Viktors Voronovs
Andrejs Strateičuks, Valters Kaže, Roberts Škapars
Viesturs Stūrainis
Laura Valtere
Aija Vanaga
Guntars Vanags
Jānis Vanags
Līga Vovere, Veronika Buģina
Anna Wildowicz-Giegiel
Paweł Zakrajewski
Tatjana Zaviša-Delvere
Sandra Zelča
 
SOCIOLOĢIJA UN SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA
SOCIOLOGY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
 
Inna Akopova
Solveiga Blumberga, Anita Lasmane
Jānis Buholcs
Valērijs Makarevičs
Romans Manuilovs
Ilze Mileiko
Елена Шаплавска, Ирина Плотка
 
TIESĪBU ZINĀTNE / LAW
 
Marta Ābula
Александр Байков
Gatis Bārdiņš
Agnese Beļska
Marija Černoštana
Linda Damane
Katarzyna Dunaj
Tengizs Džibuti
Erlens Ernstsons
Renāte Fila
Artūrs Gaveika
Rihards Gulbis
Baiba Hercmane
Andrzej Jackiewicz
Annija Kārkliņa
Jānis Kārkliņš
Ļubova Kovaļa
Ilga Krampuža
Aleksejs Lapsa
Rada Matjušina
Līga Mazure
Aiga Mieriņa
Inesa Ņikiforova
Artur Olechno
Māris Onževs
Daina Ose
Magda Papēde
Jānis Pleps
Krzysztof Prokop
Dana Rone
Kristīne Rupeika
Ivars Stankevičs
Dace Šulmane
Jānis Teivāns-Treinovskis
Ēriks Treļs
Ārija Vitte
Inese Volkova
Aelita Zīle
Vita Zukule

PEDAGOĢIJA / PEDAGOGY
 
Olga Arhipova
Tatjana Artemjeva, Nadezda Kaupuze
Inese Artimoviča
Inese Ate, Kristīne Liepiņa
Tatjana Balašova
Antra Balode
Ingrīda Bolgzda, Eridiana Oļehnoviča
Sergejs Čapulis, Irina Kazakeviča
Rudīte Grabovska
Gunta Grīnberga-Zālīte, Evija Liepa
Diāna Gruznova, Jeļena Bohāne
Ineta Helmane, Inga Stangaine
Liene Kvedere
Ināra Laizāne
Ieva Lazda
Māra Līce
Aiva Ozoliņa
Guna Pudule
Solvita Raga
Antra Randoha, Dace Augstkalne
Antra Roskoša
Daina Roze
Agnese Rusakova, Andrejs Rauhvargers
Aļesja Šapkova
Oksana Šeršņova
Līvija Zeiberte
Edgars Znutiņš
 
PSIHOLOĢIJA / PSYCHOLOGY
 
Emīls Kālis, Aleksejs Vorobjovs
Indra Krūmiņa, Emīls Kālis
Diāna Oļukalne
Vitālijs Raščevskis, Aleksejs Vorobjovs
Iveta Ruža, Aleksejs Ruža
 

 
VALODNIECĪBA, LITERATŪRZINĀTNE /
LINGUISTICS, LITERARY CRITICISM
 
Inita Ābola
Inita Ābola
Marija Antāne
Inesa Antonova
Natalija Dainovica
Jelena Fasola
Anna Jansone
Tatiana Kwiatkowska
Velga Laugale
Tatjana Lavrecka
Любовь Лавренова
Ilze Oļehnoviča
Ārija Pauliņa
Diana Rubene
Vineta Rūtenberga
Jeļena Semeņeca
Inga Špele
Ilze Štrausa
Aina Sukāne
Oksana Tomaka
Jeļena Tretjakova
Sergejs Usevičs
Inese Valtere
Галина Василькова
Svetlana Veļigura
Мария Жилинская
 
VĒSTURE, KULTŪRVĒSTURE / HISTORY, HISTORY OF CULTURE
Ilona Gorņeva
Elīna Guščika
Reinis Kalniņš
Inga Kantāne
Toms Ķikuts
Agnese Kukela, Valdis Segliņš
Baiba Mileika
Kristīne Puzāne
Inna Rotjko
Jūlija Salekalne
Jūlija Supova
Juris Zarāns
 
MĀKSLA / ART
Gaļina Bukeja, Tatjana Dvorecka
Aivars Bulis
Skaidrīte Ērliha, Rita Keiša
Skaidrīte Ērliha, Aigars Krekels
Dace Kauliņa, Jolanta Savvina
Egons Kivkucāns, Zeltīte Barševska
Anselms Opincāns
Ilze Paklone
Jekaterina Radkeviča, Zeltīte Barševska
Vasilijs Šušerts
 
DATORZINĀTNES / COMPUTER SCIENCES
Viktors Krasovskis
Daiga Kušnire
Jurģis Lācis
Руслан Мамедов
Vladislav Nazaruk, Pavel Rusakov
Ivans Samusenko
Tatjana Soldatjonoka
Vija Vagale
 
FIZIKA UN MATEMĀTIKA / PHYSICS AND MATHEMATICS
Andrejs Bulanovs
Marina Krasovska
Oksana Simane