Daugavpils Universitātes 63. starptautiskā zinātniskā konference 2021. gada 15. - 16. aprīlis
veltīta DU simtgadei

Rīcības komitejas kontaktinformācija:
  Zinātņu daļa
  Daugavpils Universitāte
  Vienības iela 13
  Daugavpils, LV 5401
  Tālr.: (+371) 65425452
  Mājas lapa: dukonference.lv
  e-pasts: konference@dukonference.lv