Daugavpils Universitātes 66. starptautiskā zinātniskā konference 2024. gada 18. - 19. aprīlisKonferencē prezentēto zinātnisko pētījumu rezultāti tiks publicēti Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā = Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University.

Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums tiek publicēts 3 daļās: A. daļa. Dabaszinātnes; B. daļa. Sociālās zinātnes; C. daļa. Humanitārās zinātnes.

Ir iekļauts datu bāzē: EBSCOhost

Rakstu iesniegšana tikai angļu valodā (izņemot humanitāro zinātņu specifiskajās nozarēs). Raksta manuskripts jāatsūta uz e-pastu konference@dukonference.lv līdz 31.05.2024.

Rakstam klāt jāpievieno parakstīta un ieskenēta garantijas forma. Visi raksti tiks recenzēti. Pēc recenzēšanas raksts var tikt nosūtīts autoram labošanai. Divu nedēļu laikā (no raksta saņemšanas dienas) autoram ir jāveic labojumi.
Ētikas prasības (PDF)
Prasības raksta noformēšanai (PDF)
Autora garantijas forma (DOCX)

Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums tiek izdots elektroniski, publicējot konferences mājas lapā www.dukonference.lv. Papīra formātā konferences rakstu krājums netiek izdots.

Kontaktinformācija:
  Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa
  Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, Latvija
  Tālr.: (+371) 65425452, e-pasts: konference@dukonference.lv

Konferences rakstu krājumu arhīvs:
Proceedings of the 64th International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2022) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.) Daugavpils Universitātes 64. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 64th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2022., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9850, ISBN 978-9984-14-982-0

Part B “Social Sciences” (2022) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 64. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 64th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2022., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9869, ISBN 978-9984-14-983-7

Part C “Humanities” (2022) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 64. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 64th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2022., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9877, ISBN 978-9984-14-984-4

Proceedings of the 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2021) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.) Daugavpils Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2021., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9850, ISBN 978-9984-14-950-9

Part B “Social Sciences” (2021) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2021., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9869, ISBN 978-9984-14-951-6

Part C “Humanities” (2021) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2021., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9877, ISBN 978-9984-14-952-3

Proceedings of the 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2020) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.) Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2020., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9850, ISBN 978-9984-14-925-7

Part B “Social Sciences” (2020) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2020., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9869, ISBN 978-9984-14-926-4

Part C “Humanities” (2020) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2020., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9877, ISBN 978-9984-14-927-1

Proceedings of the 61st International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2019) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.) Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2019., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9850, ISBN 978-9984-14-899-1

Part B “Social Sciences” (2019) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2019., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9869, ISBN 978-9984-14-900-4

Part C “Humanities” (2019) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2019., ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9877, ISBN 978-9984-14-901-1

Proceedings of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2018) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.) Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2018., ISBN 978-9984-14-863-2, ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9869

Part B “Social Sciences” (2018) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.) Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2018., ISBN 978-9984-14-864-9, ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9869

Part C “Humanities” (2018) prof. Irēna Kokina (atb. par izd. / Resp. Ed.) Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2018., ISBN 978-9984-14-865-6, ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9877

Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2017) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2017., ISBN 978-9984-14-832-8, ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9850

Part B “Social Sciences” (2017) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2017., ISBN 978-9984-14-833-5, ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9869

Part C “Humanities” (2017) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2017., ISBN 978-9984-14-834-2, ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9877

Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2016) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 58. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2016., ISBN 978-9984-14-778-9, ISSN 2500-9850

Part B “Social Sciences” (2016) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 58. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2016., ISBN 978-9984-14-779-6, ISSN 2500-9869

Part C “Humanities” (2016) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 58. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2016., ISBN 978-9984-14-780-2, ISSN 2500-9877

Proceedings of the 57th International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2015) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 57. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 57th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2015., ISBN 978-9984-14-751-2

Part B “Social Sciences” (2015 Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 57. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 57th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2015., ISBN 978-9984-14-752-9

Part C “Humanities” (2015) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 57. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 57th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2015., ISBN 978-9984-14-753-6

Proceedings of the 56th International Scientific Conference of Daugavpils University:
Part A “Natural Sciences” (2014) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes” // Proceedings of the 56th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part A “Natural Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2014., ISBN 978-9984-14-701-7

Part B “Social Sciences” (2014) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes” // Proceedings of the 56th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B “Social Sciences”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2014., ISBN 978-9984-14-702-4

Part C “Humanities” (2014) Zuģicka I. (atb. par izd. / Resp. Ed.)Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes” = Proceedings of the 56th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2014., ISBN 978-9984-14-703-1

Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University (2014)
Zuģicka I. sast. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums// Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014., ISBN 978-9984-14-665-2

Proceedings of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (2013)
Zuģicka I. sast. Daugavpils Universitātes 54.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli// Proceedings of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013., ISBN 978-9984-14-613-3

Proceedings of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University (2012)
Oļehnovičs D., Zuģicka I. sast. Daugavpils Universitātes 53.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli// Proceedings of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012., ISBN 978-9984-14-563-1

Proceedings of the 52nd international scientific conference of Daugavpils University (2011):
Part A „Scientific Research Articles” Zuģicka I., sast. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (Zinātniski pētnieciskie raksti)= Proceedings of the 52nd international scientific conference of Daugavpils University (Scientific Research Articles). Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. ISBN 978-9984-14-521-1

Part B „Reports on Research” Zuģicka I., sast. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (Ziņojumi par pētījumiem) = Proceedings of the 52nd international scientific conference of Daugavpils University (Reports on Research). Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. ISBN 978-9984-14-521-1

Proceedings of the 51st International Scientific Conference of Daugavpils University (2010):
VOLUME 1 Oļehnovičs Oļehnovičs D., sast. Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 51st International Scientific Conference of Daugavpils University. VOLUME 1. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. ISBN 978-9984-14-480-1

VOLUME 2 Oļehnovičs D., sast. Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 51st International Scientific Conference of Daugavpils University. VOLUME 2. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. 978-9984-14-481-8

Informējam, ka Daiņa Bļudiņa raksts „Patēriņa kredītu riski”(ievietots zinātnisko rakstu krājumā Daugavpils Universitātes 50.Starptautiskās konferences materiāli = Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. 241 – 249 lpp. ISBN 978-9984-14-423-8) ir izņemts no minētā rakstu krājuma un uzskatāms par Ingas Kāpiņas rakstu. Pamatojums – Daiņa Bļudiņa iesniegums.

With the present letter we inform you that Dainis Bļudiņš’ article „Patēriņa kredītu riski” (included in the collection of scientific papers Daugavpils Universitātes 50.Starptautiskās konferences materiāli = Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. 241 – 249 lpp. ISBN 978-9984-14-423-8) has been withdrawn from the above-mentioned collection of scientific papers and is considered to be written by Inga Kāpiņa. The information is based on the claim of Dainis Bļudiņš.


Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University (2009):
Part A „Psychology and Didactics” Oļehnovičs D., sast. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University. Psychology and Didactics. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. [ISBN 978-9984-14-426-9]

Part B „Law and Humanities” Oļehnovičs D., sast. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University. Law and Humanities. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. [ISBN 978-9984-14-424-5]

Part C „Social Sciences” Oļehnovičs D., sast. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University. Social Sciences. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. [ISBN 978-9984-14-423-8]

Part D „Nature” Oļehnovičs D., sast. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University. Nature. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. [ISBN 978-9984-14-422-2]