Daugavpils Universitātes 64. starptautiskā zinātniskā konference 2022. gada 21. - 22. aprīlis

Daugavpils Universitāte izsludina pieteikšanos Daugavpils Universitātes 64. starptautiskajai zinātniskajai konferencei. Konference notiks attālināti 2022. gada 21. – 22. aprīlī, izmantojot ZOOM platformu.

Konference tiek organizēta, lai uzsvērtu augstākās izglītības mūsdienu nozīmi, zinātnisko un inovatīvo risinājumu pieaugošo lomu, kā arī veicinātu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs.

Konferences organizatori aicina pieteikties zinātniekus, docētājus un studentus no Latvijas un ārvalstu augstskolām un pētnieciskajiem centriem. Pētījumu tematika konferencē saistīta ar humanitārajām, sociālajām un dabaszinātnēm, izglītības, mākslas, tiesību un citām jomām.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu (vācu, spāņu, franču, poļu, lietuviešu, zviedru – humanitāro zinātņu attiecīgajās lingvistiskajās darba grupās).

Reģistrēšanās konferencei un tēžu iesniegšana līdz 25.03.2022.

Konferencē prezentēto zinātnisko pētījumu rezultāti tiks publicēti konferences rakstu krājumā Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums tiek publicēts 3 daļās: A. daļa. Dabaszinātnes; B. daļa. Sociālās zinātnes; C. daļa. Humanitārās zinātnes.

Dalības maksa konferencē (par katru pieteikumu):

Standarta dalības maksa: 75 EUR

Dalības maksa studējošajiem: 50 EUR

Dalības maksa DU darbiniekiem un studējošajiem: 30 EUR

Dalības maksā ietilpst tēžu un rakstu recenzēšana un publicēšana, konferences materiālu sagatavošana.

Rīcības komitejas kontaktinformācija:
  Zinātņu daļa
  Daugavpils Universitāte
  Vienības iela 13
  Daugavpils, LV 5401
  Tālr.: (+371) 65425452
  e-pasts: konference@dukonference.lv
  dukonference.lv