Daugavpils Universitātes 66. starptautiskā zinātniskā konference 2024. gada 18. - 19. aprīlis

Daugavpils Universitāte izsludina pieteikšanos Daugavpils Universitātes 66. starptautiskajai zinātniskajai konferencei. Konference notiks 2024. gada 18. – 19. aprīlī.

Konference tiek organizēta, lai uzsvērtu augstākās izglītības mūsdienu nozīmi, zinātnisko un inovatīvo risinājumu pieaugošo lomu, kā arī veicinātu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs.

Konferences organizatori aicina pieteikties zinātniekus, docētājus un studentus no Latvijas un ārvalstu augstskolām un pētnieciskajiem centriem. Pētījumu tematika konferencē saistīta ar humanitārajām, sociālajām un dabaszinātnēm, izglītības, mākslas, tiesību un citām jomām.

Konferences darba valodas: latviešu un angļu (krievu, vācu, spāņu, franču, poļu, lietuviešu, zviedru – humanitāro zinātņu attiecīgajās lingvistiskajās darba grupās).

Reģistrēšanās konferencei un tēžu iesniegšana līdz 25.03.2024.

Konferencē prezentēto zinātnisko pētījumu rezultāti tiks publicēti konferences rakstu krājumā Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums tiek publicēts 3 daļās: A. daļa. Dabaszinātnes; B. daļa. Sociālās zinātnes; C. daļa. Humanitārās zinātnes.

Dalības maksa konferencē (par katru pieteikumu):

Standarta dalības maksa: 75 EUR

Dalības maksa Daugavpils Universitātes darbiniekiem, doktorantiem, bakalaura un maģistra programmās studējošajiem: 50 EUR

Klausītājiem (bez referāta), ja nepieciešams ir sertifikāts: 10 EUR

Saviesīgā vakara apmeklējums 1 personai: 30 EUR (maksa par saviesīgo vakaru nav iekļauta dalības maksā).

Dalības maksā ietilpst tēžu un rakstu recenzēšana un publicēšana, konferences materiālu sagatavošana.

Rīcības komitejas kontaktinformācija:
  Zinātņu daļa
  Daugavpils Universitāte
  Vienības iela 13
  Daugavpils, LV 5401
  Tālr.: (+371) 65425452
  e-pasts: konference@dukonference.lv
  dukonference.lv