Daugavpils Universitātes 62. starptautiskā zinātniskā konference 2020. gada 23. - 24. aprīlis

Daugavpils Universitāte organizē Daugavpils Universitātes 62. starptautisko zinātnisko konferenci, kas norisināsies 2020. gada 23. un 24. aprīlī. Konference tiek organizēta, lai uzsvērtu augstākās izglītības mūsdienu nozīmi, zinātnisko un inovatīvo risinājumu pieaugošo lomu, kā arī veicinātu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs.

Pazinojums par konferenci (PDF, DOC)

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu (vācu, spāņu, franču, poļu, lietuviešu, zviedru – humanitāro zinātņu attiecīgajās lingvistiskajās darba grupās).

Aicinām pieteikt ziņojumus par pētījumiem humanitārajās, sociālajās, dabaszinātnēs, izglītības, mākslas, tiesību un citās jomās.

Svarīgi datumi:
  • Reģistrēšanās konferencei un tēžu iesniegšana līdz 13.03.2020.
  • Dalības maksa jāpārskaita līdz 09.04.2020.
  • Raksta manuskripts jāatsūta uz e pastu konference@dukonference.lv līdz 29.05.2020.