Daugavpils Universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konference 2018. gada 26. - 27. aprīlis

Daugavpils Universitāte un Daugavpils Universitātes Jauno pētnieku asociācija organizē Daugavpils Universitātes 60. starptautisko zinātnisko konferenci, kas norisināsies 2018. gada 26. un 27. aprīlī. Konference tiek organizēta, lai uzsvērtu augstākās izglītības mūsdienu nozīmi, zinātnisko un inovatīvo risinājumu pieaugošo lomu, kā arī veicinātu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs.

Pazinojums par konferenci (PDF, DOC)

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu (vācu, spāņu, franču, poļu, lietuviešu, zviedru – humanitāro zinātņu attiecīgajās lingvistiskajās darba grupās).

Aicinām pieteikt ziņojumus par pētījumiem humanitārajās, sociālajās, dabaszinātnēs, izglītības, mākslas, tiesību un citās jomās.

Svarīgi datumi:
  • Standarta reģistrēšanās konferencei un tēžu iesniegšana pagarināta līdz 31.03.2018.
  • Dalības maksa jāpārskaita līdz 31.03.2018..
  • Raksta manuskripts jāatsūta uz e pastu konference@dukonference.lv līdz 20.05.2018.