Daugavpils Universitātes 66. starptautiskā zinātniskā konference 2024. gada 18. - 19. aprīlis

Daugavpils Universitātes 66. starptautiskās zinātniskās konferences tēžu krājums tiks izdots elektroniski, publicējot konferences mājaslapā www.dukonference.lv.

Tēžu iesniegšana tikai angļu valodā (izņemot humanitāro zinātņu specifiskajās nozarēs).

Abstracts of the 66th International Scientific Conference of Daugavpils University (2024) (PDF)

Abstracts of the 65th International Scientific Conference of Daugavpils University (2023) (PDF)

Konferences tēžu arhīvs:

Abstracts of the 64th International Scientific Conference of Daugavpils University (2022) (Anna Vanaga, Olita Miglāne, atbildīgās par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 64. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 64th International Scientific Conference of Daugavpils University.)

Abstracts of the 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University (2021) (Anna Vanaga, Olita Miglāne, atbildīgās par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University.)

Abstracts of the 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University (2020) (Anna Vanaga, Olita Miglāne, atbildīgās par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University.)

Abstracts of the 61st International Scientific Conference of Daugavpils University (2019) (Anna Vanaga, Olita Miglāne, atbildīgās par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 61th International Scientific Conference of Daugavpils University.)

Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University (2018) (Kasparenoka E., atbildīgā par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University.)

Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (2017) (Zuģicka I., atbildīgā par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017. 188 lpp., ISBN 978-9984-14-797-0)

Abstracts of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University (2016) Zuģicka I., atbildīgā par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 58. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2016. 164 lpp., ISBN 978-9984-14-760-4

Abstracts of the 57th International Scientific Conference of Daugavpils University (2015) Zuģicka I., atbildīgā par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 57. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 57th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2015. 144 lpp., ISBN 978-9984-14-716-1

Abstracts of the 56th International Scientific Conference of Daugavpils University (2014) Zuģicka I., atbildīgā par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 56th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 169 lpp., ISBN 978-9984-14-667-6

Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University (2013) Zuģicka I., atbildīgā par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 196 lpp., ISBN 978-9984-14-612-6

Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (2012) Oļehnovičs D., atbildīgais par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2012. 220 lpp., ISBN 978-9984-14-564-8

Abstracts of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University (2011) Oļehnovičs D., atbildīgais par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2011. 224 lpp., ISBN 978-9984-14-522-8

Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University (2010) Aleksejeva A., Oļehnovičs D., Paņina L., Zuģicka I. (Resp.Ed.) (2010). Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. ISBN 978-9984-14-482-5

Abstracts of the 51st International Scientific Conference of Daugavpils University (2009) Oļehnovičs D., sast. Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 51st International Scientific Conference of Daugavpils University

Abstracts of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University (2008) Oļehnovičs D., sast. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University