Daugavpils Universitātes 61. starptautiskā zinātniskā konference 2019. gada 11. - 12. aprīlis

Standarta dalības maksa: 75 EUR
Doktorantiem, maģistra un bakalaura programmās studējošajiem: 35 EUR
DU darbiniekiem, DU doktorantiem, DU maģistra un bakalaura programmās studējošajiem: 20 EUR

Dalības maksā ietilpst tēžu un rakstu recenzēšana un publicēšana, konferences materiālu sagatavošana, kafijas pauzes, saviesīgā vakara pasākums. Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un naktsmītnes.

Dalības maksa jāpārskaita:
  DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
  Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV5400
  PVN reģistrācijas Nr.: LV90000065985
  Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22
  Konts: LV15TREL9150210000000
  Vārds, uzvārds,
  Daugavpils Universitātes 61. starptautiskā zinātniskā konference. Ieņēmumu kods 21399