Daugavpils Universitātes 64. starptautiskā zinātniskā konference 2022. gada 21. - 22. aprīlis

Dalības maksa konferencē (par katru pieteikumu):

Standarta dalības maksa: 75 EUR
Doktorantiem, maģistra un bakalaura programmās studējošajiem: 50 EUR
DU darbiniekiem, DU doktorantiem, DU maģistra un bakalaura programmās studējošajiem: 30 EUR

Dalības maksā ietilpst tēžu un rakstu recenzēšana un publicēšana, konferences materiālu sagatavošana.

Dalības maksa jāpārskaita:
  DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
  Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV5400
  PVN reģistrācijas Nr.: LV90000065985
  Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22
  Konts: LV15TREL9150210000000
  Vārds, uzvārds,
  Daugavpils Universitātes 64. starptautiskā zinātniskā konference. Ieņēmumu kods 21399

Ja jums ir nepieciešams rēķins, lūgums rakstīt uz e-pastu konference@dukonference.lv, norādot savus rekvizītus.