Daugavpils Universitātes 61. starptautiskā zinātniskā konference 2019. gada 11. - 12. aprīlis

Programma ir pieejama www.du.lv

vai

https://du.lv/wp-content/uploads/2019/04/2019_61-konf_programma_DRUKA.pdf