Daugavpils Universitātes 63. starptautiskā zinātniskā konference 2021. gada 15. - 16. aprīlis
veltīta DU simtgadei

Programma (PDF)