Daugavpils Universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konference 2018. gada 26. - 27. aprīlis

Programme of the 60th international scientific conference of Daugavpils University (PDF)