Daugavpils Universitātes 66. starptautiskā zinātniskā konference 2024. gada 18. - 19. aprīlis

  Zinātniskā komiteja
 • Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. psych., prof. Irēna Kokina (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. habil. art., prof. Romualdas Apanavičius (Vītauta Dižā universitāte, Lietuva)
 • Dr. habil., prof. nadzw. Jakubs Bartoševskis (Koninas Lietišķo zinātņu Valsts universitāte, Polija)
 • Dr. philol., prof. Maija Burima (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. paed., asoc. prof. Sergejs Čapulis (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • PhD, prof. Yesudas Choondassery (Bērklijas koledža, ASV)
 • Dr. art., prof. Ēvalds Daugulis (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. paed., prof. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. habil. philol., prof. Ina Druviete (Latvijas Universitāte, Latvija)
 • PhD, prof. Ulla Harkonena (Joensū Universitāte, Somija)
 • Dr. habil. philol., prof. Zaiga Ikere (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • PhD, prof. Dzintra Iliško (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. hum., prof. Genovaite Kačiuškiene (Šauļu Universitāte, Lietuva)
 • Dr. biol., prof. Inese Kokina (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • PhD, prof. Enne Koresaare (Tartu Universitāte, Igaunija)
 • Dr., assist. prof. Detlev Lindau-Bank (Fehtas Universitāte, Vācija)
 • Dr. habil. sc. soc., prof. Antanas Makštutis (Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Lietuva)
 • Dr. sc. soc., prof. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. habil. sc. ing., prof. Slavomirs Partickis (Jāņa Pāvila II Ļublinas Katoliskā universitāte, Polija)
 • Dr. med., asoc. prof. Anatolijs Požarskis (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. hist., prof. Irēna Saleniece (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. habil. biol., prof. Jaroslavs Sklodovskis (Varšavas Dzīvības zinātņu universitāte, Polija)
 • Dr. theol., prof. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. paed., prof. Malgožata Susvillo (Varnijas un Mazuru Universitāte Olštinā, Polija)
 • PhD, prof. emeritus Geoffrey R. Swain (Glāzgovas Universitāte, Apvienotā Karaliste)
 • Dr. philol., prof. Vilma Šaudiņa (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. biol., prof. Ingrīda Šauliene (Šauļu Universitāte, Lietuva)
 • Dr. biol., prof. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. biol., prof. Nataļja Škute (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Lietuva)
 • Dr. habil. paed., Dr. habil. psych., prof. Aleksejs Vorobjovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. iur., prof. Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. paed., asoc. prof. Edgars Znutiņš (Daugavpils Universitāte, Latvija)