Daugavpils Universitātes 62. starptautiskā zinātniskā konference 2020. gada 28. - 29. maijs

  Zinātniskā komiteja
 • Dr. psych., prof. Irēna Kokina (Daugavpils Universitātes rektore, Latvija)
 • Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors, Latvija)
 • Dr. philol., prof. Maija Burima (Daugavpils Universitātes studiju prorektore, Latvija )
 • Dr. biol., prof. Ingrīda Šauliene (Šauļu Universitāte, Lietuva)
 • Dr., assist. prof. Detlev Lindau-Bank (Fehtas Universitāte, Vācija)
 • Dr., prof. Enne Koresaare (Tartu Universitāte, Igaunija)
 • PhD, prof. Yesudas Choondassery (Bērklijas koledža, ASV)
 • Dr. hum., prof. Genovaitė Kačiuškienė (Šauļu Universitāte, Lietuva)
 • Dr. habil. philol. prof. Ina Druviete (Latvijas Universitāte, Latvija)
 • Dr. hab., prof. nadzw. Jakubs Bartoševskis (Koninas Lietišķo zinātņu Valsts universitāte, Polija)
 • PhD, prof. Ulla Harkonena (Joensuu Universitāte, Somija)
 • Dr. paed., prof. Malgožata Susvillo (Varnijas un Mazuru Universitāte Oļštinā, Polija)
 • Dr. habil. sc. ing., prof. Slavomirs Partickis (Jāņa Pāvila II Ļublinas Katoliskā universitāte, Polija)
 • Dr. oec., prof. Elena Vankeviča (Vitebskas Valsts Tehnoloģiskā universitāte, Baltkrievija)
 • PhD, prof. Geoffrey R. Swain (Glazgovas Universitāte, Lielbritānija)
 • Dr. habil. biol., prof. Jaroslavs Sklodovskis (Varšavas Dzīvības Zinātņu Universitāte, Polija)
 • Dr. habil. art., prof. Romualdas Apanavičius (Vītauta Dižā universitāte, Lietuva)
 • Dr. habil. art., prof. Ludmila Kazanceva (Astrahaņas konservatorijas un Volgogradas Mākslas un kultūras institūts, Krievija)
 • Dr. habil. oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Lietuva)
 • Dr. habil. sc. soc., prof. Antanas Makštutis (Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Lietuva)
 • Dr. philol., prof. Vilma Šaudiņa (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. habil. philol., prof. Zaiga Ikere (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. hist., prof. Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. hist., prof. Irēna Saleniece (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. paed., prof. Elfrīda Krastiņa (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. habil.paed., Dr. habil. psych., prof. Aleksejs Vorobjovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. sc. soc., prof. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. phys., prof. Valfrīds Paškevičs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. biol., prof. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. biol., prof. Inese Kokina (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. phys., prof. Edmunds Tamanis (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. paed., prof. Aleksandra Šļahova (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. art., prof. Ēvalds Daugulis (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. iur., prof. Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • PhD, prof. Dzintra Iliško (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Dr. paed., asoc. prof. Edgars Znutiņš (Daugavpils Universitāte, Latvija)